Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
dr inż. Wojciech Krauze
Adiunkt
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: +48 22234-8396
Pokój: 520A
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil ORCID


h-index*:7

Ukończyłem studia doktoranckie w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki, Wydział Mechatroniki PW. W kwietniu 2018 obroniłem rozprawę doktorską. Obecnie jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki oraz w projekcie TEAM-TECH, w którym opracowuję algorytmy rekonstrukcji tomograficznej przeznaczone do analizy komórek biologicznych.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.4 inżynieria biomedyczna : 50.0 %; 2.2 automatyka, elektronika i elektrotechnika : 50.0 %
Uwzględniany przy określaniu liczby 'N'
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.