Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Osiągnięcia zawodowe
Wojciech Krauze
Adiunkt
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: 22 234 8396
Pokój: 520A
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index*:6

Ukończyłem studia doktoranckie w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki, Wydział Mechatroniki PW. W kwietniu 2018 obroniłem rozprawę doktorską. Obecnie jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki oraz w projekcie TEAM-TECH, w którym opracowuję algorytmy rekonstrukcji tomograficznej przeznaczone do analizy komórek biologicznych.

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): budowa i eksploatacja maszyn (mechanical engineering)
Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu
msginfo.png


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.