Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
Wojciech Krauze
Doktorant
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: 22 234 8662
Pokój: 32
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png


h-index*:6

Ukończone studia magisterskie na wydziale Mechatroniki PW. Obecnie doktorant w: Zakład Inżynierii Fotonicznej, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, Wydział Mechatroniki PW. Zatrudniony w projekcie TEAM 3DPhase realizowanym w zakładzie.

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): budowa i eksploatacja maszyn (mechanical engineering)
Kreator raportu* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.