Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Osiągnięcia zawodowe
Julianna Winnik
Doktorantka
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: +48 22 234 8313
Pokój: 507a
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil google scholar


h-index*:10

Absolwentka studiów magisterskich na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Obecnie doktorantka w Zakład Inżynierii Fotonicznej, Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki, na Wydziale Mechatroniki PW. Zatrudniona w projekcie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej TEAM 3DPHASE: ”Phase microscopy and tomography – new approach to 3D measurements of biological and technological structures”.

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): budowa i eksploatacja maszyn (mechanical engineering)
Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu
msginfo.png


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.