Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
Romuald Jóźwicki
profesor nadzwyczajny
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: 22 234 8518
Pokój: 513
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index*:4

Osiągnięcia: 12 patentów krajowych Wpływ aberracji układu optycznego na dokładność pomiarów interferencyjnych Budowa polowego spektrometru fourierowskiego do pomiarów stężenia polutantów Budowa polowego interferometru heterodynowego do pomiaru kształtu powierzchni Budowa stanowiska do pomiaru kształtu powierzchni z wykorzystaniem holografii cyfrowej Pełnione funkcje: Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej – emerytowany członek Rady Naukowej kwartalnika Optica Applicata, Polskiego Komitetu Optoelektronik Fellow SPIE Członek komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Sekcji Optoelektronik Członek Rady programowej Opto-Electronics Review Członek Kapituły Medalu Politechniki Warszawskiej Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Oddziału SPIE
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.