Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
Supervised BSc and MSc theses
Professional activity
Professional achievements
Radosław Koszewski,
University Professor
Department of Public Economic Law and Economic Policy
Faculty of Administration and Social Science
Email:
Phone: 22 234 64 22
Room no: 229 Gmach Główny Plac Politechniki 1
Consultations: ans.pw.edu.pl/Studenci/Konsultacje
Communication languages: Polish, English
Professor Radosław Koszewski is employed at the Chair of Commercial Law and Economic Policy of the Warsaw Technical University. He offers there Ph.D. seminars on economics and innovations in the global economy as well as lectures economics. He is a member of the Senate’s Commission for International Cooperation. Professor Koszewski is also the director of the IESE Executive Education Center in Warsaw. During his career he was a professor at the University of Gdansk, Central Connecticut State University, and cooperated with Rotterdam School of Management.

He offers education courses on:

 • Macroeconomics
 • International marketing
 • Operations in international commerce
 • Strategic alliances on international market.

Served as a promoter of scientific degrees to over 100 students.

Professor Koszewski cooperates with experts from following institutions:

 • Harvard Business School, USA
 • IESE Business School, Hiszpania
 • Massachusetts Institute of Technology, USA
 • SRI International (Stanford Research Institute), USA.

Prof. Koszewski is a member of the Scientific Council at Strathmore Business School, Strathmore University, Nairobi, Kenya.

He is also the member of experts’ committee created by the Director of the National School for Public Administration in the framework of the „ARGO Top Public Executive” program. Cooperates also with the Ministry of Science and Higher Education on the project of the Network of Scientific Institutes LUKASIEWICZ.

Economics shall serve to the development of countries and companies, therefore professor Koszewski cooperates with numerous institutions and corporations to maintain close relationships with the business praxis.

Selected publications:

 • Report on selected solutions of law, business and technologies preventing crimes – co-editor, Wydawnictwo IWS, Warszawa 2018, ISBN 978-83-907141-7-2
 • Transport services in international trade. Introduction to International trade, pod red. H. Treder, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-7865-431-5
 • Wykorzystanie zbiorów rozmytych w selekcji kandydatów do konsorcjum eksportowego,[w]: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, pod red. J. Rymarczyka, B. Skulskiej, W. Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013
 • Spedycja i transport towarów w handlu zagranicznym, [w]: Handel zagraniczny, poradnik dla praktyków, wydanie II, pod red. B. Stępień, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, ISBN 978-83-208-1984-7
 • Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-7326-832-6
 • Technologie informatyczne w działalności spedytora, [w]: Podręcznik spedytora, wydanie V, pod red. D. Marciniak-Neider i J. Neidera, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2011, ISBN 978-83-924234-3-0
 • Znaczenie Web 2.0 dla tworzenia aliansów przez małe i średnie przedsiębiorstwa, [w] Problemy regionalizmu i globalizacji, pod red. J. Rymarczyka, B. Skulskiej, W. Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, ISBN 978-83-925876-2-0
 • Wykorzystanie teorii gier we współpracy uczestników konsorcjum eksportowego [w]: Globalny i regionalny handel i inwestycje, pod red. J. Rymarczyka, B. Skulskiej, W. Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010
 • Poland in the Pan-European Transport Corridors network, "Journal of Emerging and Transition Economies", Vol. 3, No. 1, 2010, ISSN 1308-2701
 • Miejsce polskich portów handlowych w procesie logistycznej obsługi ładunków handlu zagranicznego, [w]: Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. IX. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego "Ekonomika Transportu Lądowego" nr 39. pod red. M. Chaberka, C. Mańkowskiego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010, ISSN 0208-4821
 • Evaluation of intellectual and social capitals and their influence on propensity to cooperate of export consortia members, [in]: EBS Review No. 26. Estonian Business School, Tallin 2009, ISSN-1406-0264, s. 72 – 91
 • Performance measurement of export consortia, w Striving for Competitive Advantage & Sustainability, New Challenges of Globalization, pod r ed. C. Jayachandrana, R. Subramaniana, J. Rudy, Montclair State University, 2009, ISBN - 13: 978-0-9797659-5-7
 • Wpływ Web 2.0 na alianse SME, [w] Globalne i regionalne uwarunkowania międzynarodowych przepływów gospodarczych, pod red. J. Rymarczyka, B. Skulskiej, W. Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, ISBN 978-83-925876-2-0
 • Znaczenie zjawiska free-riding dla działalności konsorcjum eksportowego, [w]: Problemy współczesnej gospodarki światowej, pod red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, ISSN 1230-6444
 • Intellectual and social capitals evaluation of an export consortium members, [w]:Sources of competitive advantages in the 21st century, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009
 • Źródła finansowania konsorcjów eksportowych, [w] Procesy globalizacji, pod red. J. Rymarczyka, B. Skulskiej, W. Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, ISBN 978-83-925876-2-0
 • Konsorcja eksportowe jako instrument stymulowania wzrostu polskiego eksportu, [w]: Modele rozwoju gospodarczego dla Polski, pod red. M. Nogi, M. K. Stawickiej, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009, ISBN 978-83-7556-161-6
 • Znaczenie motywacji dla tworzenia i działalności konsorcjum eksportowego, [w]: Problemy współczesnej gospodarki światowej, pod red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, ISSN 1230-6444
 • Rola administracji publicznej w tworzeniu konsorcjów eksportowych w Polsce, [w]: Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej, Studia i Materiały Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego nr 4, pod red. R. Orłowskiej, FRUG, Sopot 2007, ISBN 978-83-7531-051-1
 • Erfolgsbedingungen fur KMU-Exportgemeinschaften in Polen, [in]: Kleine und mittelgrosse Unternehmen in Polen und Deutschland - Finanzierung, Internationalisierung, Strukturwandel, Band II, Editor: H.H. Bass, E. Gostomski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot-Bremen 2006, ISBN 83-89786-98-2
 • Warunki tworzenia konsorcjów eksportowych w Polsce, [w]: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i Niemczech - Finansowanie, internacjonalizacja, zmiany strukturalne, Tom I, pod red. H.H. Bass, E. Gostomski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 83-89786-98-2, Sopot-Bremen 2006
 • Wpływ konkurencyjności na możliwość tworzenia konsorcjów eksportowych przez polskie firmy - wyniki badań, [w]: Problemy współczesnej gospodarki światowej, pod red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006, ISSN 1230-6444
 • Pomiar efektywności funkcjonowania konsorcjum eksportowego, [w]: Problemy współczesnej gospodarki światowej, pod red. H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005, ISSN 1230-6444
 • Teoretyczny model funkcjonowania konsorcjum eksportowego, [w]: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, pod red. E. Najlepszego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, ISBN 83-7417-121-9Main science area, domain, discipline: economy / (economics) / (social studies)

Science discipline: 5.1 economics and finance : 100.0 %
Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?