Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Aktywność zawodowa
dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk
Profesor uczelni
Katedra Procesów Zarządzania
Wydział Zarządzania
email:
Telefon: (22) 234 + wew.: 7077
Pokój: 112
Języki komunikacji: polski, angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 1
h-index (Cytowania WoS)*: 1Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych ze specjalnością nauki zarządzania, profesor Politechniki Warszawsiej i SGH. Wcześniej wieloletni pracownik dydaktyczny i naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uczestniczka wielu kursów, staży oraz projektów, m. in. stażu naukowego w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania personelem w Manchester Metropolitan University, programu „Zarządzanie przedsięwzięciami” organizowanego przez International Resource Development z Wielkiej Brytanii, programu Public Finance Management w Harvard University (USA), projektu „Doskonalenie procesów zarządzania przedsiębiorstwem” realizowanego we współpracy z Węgierską Akademią Nauk. W latach 2006-2007 pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odpowiedzialnego za finansowanie i zarządzanie systemem oświaty.

Zainteresowania badawcze:
  • modele biznesowe
  • przedsiębiorczość i przywództwo
  • zarządzanie wzrostem

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): dziedzina nauk ekonomicznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.6 nauki o zarządzaniu i jakości : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?