Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Osiągnięcia zawodowe
mgr inż. K. Malowany
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: +48 22234-8635
Pokój: 507
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index*:5

Krzysztof Malowany samodzielny referent techniczny w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki. Absolwent Wydziału Mechatroniki na kierunku Automatyka i Robotyka o specjalności Inżynieria Fotoniczna. Główne zainteresowania to wykorzystanie optycznych metod badań (w szczególności metody Cyfrowej Korelacji Obrazu) w przemyśle. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich, którego opiekunem naukowym jest Pani prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska.
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.