Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
Marcin Malesa
Doktorant stud. niestacj. anglojęzycznych
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: +48 22 234 8635
Pokój: 507
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index*:5

Marcin Malesa jest doktorantem w zakładzie Inżynierii Fotonicznej na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz współzałożycielem firmy KSM Vision Sp. z o.o. Jego zainteresowania naukowe obejmują aplikację optycznych metod pomiarowych w różnych dziedzinach nauki i przemysłu, takich jak: mechanika eksperymentalna, konserwacja dzieł sztuki, energetyka, czy budownictwo. W badaniach wykorzystuje głównie polowe, niekoherentne metody pomiarów przemieszczeń i odkształceń oraz metody bazujące na przetwarzaniu obrazu. Marcin Malesa posiada tytuł magistra inżyniera Automatyki i Robotyki zdobyty na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Przed rozpoczęciem studiów doktoranckich odbył roczną praktykę w Airbus UK w Bristolu. Na jesieni 2013 roku odbywał kurs w Haas School of Business w University of California Berkeley w ramach programu TOP500 Innovators.

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): budowa i eksploatacja maszyn (mechanical engineering)
Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu
msginfo.png


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.