Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
.png
prof. dr hab. Anna Grabińska- Łoniewska
Profesor zwyczajny
Zakład Biologii
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 2Mikrobiolog, związana z Politechniką Warszawską, autorka 17 prac przeglądowych, monografii i rozpraw, 100 artykułów naukowych oraz 9 podręczników akademickich z dziedziny biologii biocenoz zasiedlających urządzenia do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody oraz sieć wodociągową, a także mikrobiologii procesów fermentacji metanowej i procesu kompostowania odpadów miejskich. Jest autorką m.in. takich pozycji, jak: „Biologiczne przemiany żelaza i manganu w środowisku oraz w urządzeniach wodociągowych i ciepłowniczych”, „Microbial examination of drinking-water distribution systems: problems and solutions” oraz pomysłodawcą i współautorką podręcznika pt. „Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych”
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): ochrona środowiska / dziedzina nauk biologicznych / obszar nauk przyrodniczych
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?