Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz
Profesor zwyczajny
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: 22 2345311
Pokój: 103
Konsultacje: środa 14.15-15.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID


h-index*:11

Absolwent Instytutu Automatyki Przemysłowej Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, uzyskał stopień mgra inż. automatyki w 1967 roku. W latach 1967-1991 pracował zawodowo w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na stanowiskach: kierownika Laboratorium Automatyki Pomiarów (do 1975), Pracowni Sterowania Sieciami Gazowymi (1975-1990) i kierownika OT/Warszawa (1990-1991). W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki uzyskał stopień naukowy doktora (1976) i doktora hab. (1982). Od stycznia do grudnia 1979 roku przebywał na stażu naukowym a w latach 1985 – 1988 pracował, jako Visiting Professor w Control Systems Centre Uniwersytetu w Manchesterze. W latach 1989-1990 pracował w Mathematics and Computing Division British Gas, jako Senior Scientist zajmując się problemami optymalnego sterowania siecią gazową Wielkiej Brytanii. Od 1991 roku pracuje na Politechnice Warszawskiej, jako kierownik Zakładu Inżynierii Gazownictwa w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji Wydziału ISiW/WIŚ (do 2006). W roku 1992 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki, a w roku 2000 stanowisko profesora zwyczajnego. Kierował Zakładem Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych WIŚ PW (1 IX 2007-1 IX 2014) i był dyrektorem Wydziałowego Centrum Płynowych Systemów Przesyłowych (1 I 2008-31 XII 2014). Jednocześnie był pierwszym Prezesem Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (1 V 2004-17 IV 2006), tj. krajowej sieci przesyłowej, współtworząc firmę od strony organizacyjnej, technicznej, prawnej i finansowej. Jest inicjatorem i Kierownikiem Studiów Podyplomowych – Inżynieria Gazownictwa funkcjonujących nieprzerwanie od 1992 roku. W badaniach naukowych zajmuje się modelowaniem matematycznym procesu transportu masy i energii, komputerową symulacją i optymalizacją sieci płynowych, optymalnym sterowaniem sieciami płynowymi, systemami GIS w zastosowaniu do sieci płynowych, zarządzaniem ryzykiem w eksploatacji rurociągów oraz technologią dystrybucji, transportu i magazynowania gazu. Ściśle współpracuje z przemysłem gazowniczym, jako autor wielu opracowań i ekspertyz oraz doradca firm gazowniczych. Od roku 1993 pełni funkcję Prezesa firmy Fluid Systems sp. z o.o. zajmującej się opracowywaniem oprogramowania do symulacji i optymalizacji sieci płynowych. W roku 2010 Fluid Systems otrzymała nagrodę IPM PL "The Award of Excellence in Intellectual Capital Management", jako jedna z 50-ciu najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Profesor Osiadacz był założycielem i redaktorem naczelnym ogólnopolskiego kwartalnika naukowo-technicznego Nowoczesne Gazownictwo wydawanego w latach 1994-2004. Profesor Osiadacz ma w dorobku ponad 140 publikacji, w tym 7 książek (dwie w języku angielskim – Simulation and Analysis of Gas Networks - autor, wyd. Gulf Publishing Company, 1987; Simulation and optimisation of large systems - współautor, Clarendon Press, Oxford, 1988 oraz w języku polskim; Sygnały pneumatyczne w automatyce z L. Lammelem, wyd.WNT, 1974; Pneumatyczne przetworniki automatyki z L. Lammelem, wyd.WNT, 1978; Symulacja statyczna i dynamiczna systemu przesyłowego gazu ziemnego o dowolnej strukturze topologicznej - autor, wyd. NOT-Sigma, 1982; Statyczna symulacja sieci gazowych – autor, wyd. Fluid Systems, 2000; Stacje gazowe - teoria, projektowanie, eksploatacja z M. Chaczykowskim, wyd. Fluid Systems, 2010; Zarządzanie ryzykiem w eksploatacji rurociągów - tłumaczenie z języka angielskiego, wyd. Fluid Systems, 2013. Profesor Osiadacz posiada 14 wypromowanych doktorów i 10 patentów. Był członkiem: Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN (1996-2012); członek The International Association of Science and Technology for Development (Kanada) (1989 -); The Institution of Mathematics and its Applications (UK) (1992-); Zespołu ds. transportu i dystrybucji w American Gas Association (1993-). Ponadto członek Rady Dyrektorów Pipeline Simulation Interest Group (PSIG) USA (1997-2010) i stały recenzent dla The IASTED Journal Control and Computers (1989-). Od roku 1994 jest przedstawicielem polskiego przemysłu gazowniczego w International Gas Union w sekcji ds Transportu gazu. Był wykładowcą na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu w Lizbonie w roku 1990 a w roku 1994 prowadził wykłady na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Salford (UK). W roku 1998 prowadził, jako delegat PSIG wykłady w Buenos Aires oraz Santiago dla kadry inżynierskiej przemysłu gazowniczego Argentyny oraz Chile. Stworzył nowoczesną szkołę Inżynierii Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.9 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka : 50.0 %; 2.6 inżynieria lądowa i transport : 50.0 %
Uwzględniany przy określaniu liczby 'N'
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.