Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Stefan Krajewski - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

prof. dr hab. Stefan Krajewski

Profesor uczelni

Email:

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 24 367 21 26
  • Pokój
    7
  • Konsultacje
    piątki: 15:00-16:30

Podsumowanie dorobku

Biogram

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Ekonomii Politycznej (1965 r.), doktorat z ekonomii (1971 r.), habilitacja (1982 r.), tytuł naukowy profesora (2010 r.). W latach 1965-2016 pracownik Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1991-2011 dyrektor Instytutu Ekonomii UŁ. Od 2016 r. profesor KNEiS Politechnika Warszawska. Zainteresowania naukowe: prywatyzacja, restrukturyzacja, innowacyjność, konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarki. Z tego zakresu przygotował ponad 100 publikacji naukowych, w tym m.in. następujące monografie: System zarządzania w przemyśle jugosłowiańskim, KiW, Warszawa 1975, s. 278; Fotografie przedsiębiorstw innowacyjnych, Instytut Planowania, Warszawa 1979, s. 190. Mechanizm innowacyjny w przemyśle socjalistycznym, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1982, s. 280, Procesy innowacyjne w przemyśle, KiW, Warszawa 1985, s. 224, Prywatyzacja, restrukturyzacja i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 372. Od 1974 r. prowadził badania empiryczne w przedsiębiorstwach, zjednoczeniach, placówkach naukowo-badawczych i centralnych urzędach dotyczące różnych aspektów funkcjonowania tych podmiotów w kontekście skuteczności reform gospodarczych przeprowadzonych w Polsce w latach 1974-1989. Najwięcej uwagi poświęcał problemom związanym z oceną poziomu innowacyjności i instrumentów stymulowania postępu technicznego. Doświadczenia zdobyte w latach osiemdziesiątych okazały się przydatne w początkowym okresie transformacji. W latach 1991-1996 był konsultantem Banku Światowego do spraw funkcjonowania przedsiębiorstw, banków i jednostek naukowo-badawczych. Prowadził też liczne badania dla Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Przemysłu i Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W latach 1993-2000 uczestniczył w przygotowaniu regionalnych programów strategii rozwoju i restrukturyzacji. W latach 2006-2009 kierował kilkoma projektami badawczymi finansowanymi ze środków UE w ramach EFS. Za działalność naukowo-badawczą otrzymał 6 nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym 3 nagrody indywidualne), 2 nagrody naukowe PTE im. Oskara Lange, 11 nagród Rektora UŁ, nagrody Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
ekonomia / dziedzina nauk ekonomicznych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT06963e1c5b4740d196ca18ddb8a72aef/
URN
urn:pw-repo:WUT06963e1c5b4740d196ca18ddb8a72aef

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek