Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Małgorzata Nowak-Janicka

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Magister inżynier architekt Małgorzata NOWAK-JANICKA, starszy wykładowca, Katedra Projektowania Architektonicznego. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1978.Asystent 1987-1997. Wykładowca na WAPW od 1999. Nagrody: Nagrody, odznaczenia: Nagroda Sześcianu za zespoły mieszkaniowo-usługowe Jagiellońska I, II i III w W-wie (zesp.) 1983. Projekty: Ważniejsze zrealizowane projekty i opracowania (autor lub współautor): zespoły mieszkaniowo-usługowe Jagiellońska I, II i III w Warszawie 1985; budynki mieszkalne w Warszawie: w osiedlu MS Anin, ul. Pazińskiego 1998, w osiedlu Narwik, ul. Górczewska 1998 i przy ul. Krańcowej 24 1999; przebudowa i wnętrza: dziekanatów Studium Dyplomowego i Studium Zaocznego w Gmachu Głównym, hallu głównego w budynku A oraz łącznika - w SGH w Warszawie 1997; budynek portierni w siedzibie Straży Przemysłowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA, ul. Sanguszki w Warszawie 1998. Budynek mieszkalny przy ul.Okrężnej 3. Studium zagosp. przestrz. Placu Zwycięstwa i Hotelu Kongresowego w Warszawie 1987. Konkursy architektoniczne (autor lub współautor): konkurs SARP na koncepcję programowo-przestrz. i architektoniczną Półn. Dz. W-wy Henryków, 1987 - II nagroda.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
architektura i urbanistyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Zgłoś usunięcie ORCID

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT0140ca18e14747a7a051220c46345c19/
URN
urn:pw-repo:WUT0140ca18e14747a7a051220c46345c19

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek