Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Piotr Leszek Makowski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej (Fizyka Techniczna, specjalność Optoelektronika). Stopień magistra inżyniera uzyskał w czerwcu 2009 r. za pracę dotyczącą projektowania optycznych elementów holograficznych obrazujących ze zwiększoną głębią ostrości. W trakcie studiów doktoranckich uczestniczył w realizacji projektu rozwojowego NCBiR prowadzonego na WF we współpracy z Wydziałem EiTI PW, gdzie zdobył doświadczenie w dziedzinie zagadnień odwrotnych w analizie sygnału pomiarowego. W czerwcu 2013 r. obronił doktorat w tematyce zastosowań ujednoliconej teorii koherencji i polaryzacji stochastycznych pól elektromagnetycznych E. Wolfa w opisie układów dwójłomnych. W 2013 r. uzyskał zatrudnienie w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki PW jako stypendysta przy realizacji projektu badawczego FNP TEAM „3DPHASE” w dziedzinie optycznej tomografii dyfrakcyjnej. W latach 2013-2017 był aktywny w projektach naukowych w tematyce holografii cyfrowej i wyświetlaczy holograficznych. Od 2018 pracuje na stanowisku adiunkta naukowego w projekcie FNP TEAM-TECH „BiOpTo: Tomographic phase microscope for biomedical applications”.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-2005-4690https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-2005-4690http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-2005-4690%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-2005-4690

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEiTI-86881bda-9e72-4753-94e8-b271fadee0cc/
URN
urn:pw-repo:WEiTI-86881bda-9e72-4753-94e8-b271fadee0cc

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek