Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Wypromowane prace dyplomowe
dr inż. Marek Rusin
adiunkt
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 2347742
Pokój: 422aTytuł magistra inżyniera uzyskał w 1966 r. Specjalność naukowo-badawcza: radiokomunikacja, telewizja. Docent w Zakładzie Telewizji Instytutu Radioelektroniki. Przewodniczący Europejskiej Federacji Radioorientacji Sportowej (2000 r-).
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.