Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Dariusz Turlej

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 79 95
 • Pokój
  315A
 • Konsultacje
  wtorek 13:00-15:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

 • Sumaryczny IF
 • Sumaryczny SNIP
 • Sumaryczny CiteScore
 • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1981 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1990 w ZSRR dyplom wydany przez Wyższą Komisję Atestacyjną przy Radzie Ministrów ZSRR. Pracuje w Instytucie Informatyki w Zakładzie Oprogramowania i Architektury Komputerów od 1981 roku. Kierownik Studiów Podyplomowych "Informatyka" w latach (1994-2000), (2006-2008). Prodziekan ds. Nauczania w latach (1999-2005), (2008-2016). Członek Senatu PW w latach (2005-2008), (2008-2020). W 2013 roku otrzymał Nagrodę JM Rektora zespołową, pierwszego stopnia, dydaktyczna za przygotowanie i poprowadzenie kursów w ramach programu wymiany studentów Athens. Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowej Wymiany Studentów (2005-2008), (2016-2020). W roku 2017 został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Kierownik Studiów Podyplomowych: “Informatyka i technologia informacyjna - zastosowania” (2018-), “Grafika komputerowa - metody i narzędzia” (2018-) i “Java EE - produkcja oprogramowania” (2018-). W roku 2020 otrzymał Nagrodę JM Rektora, organizacyjną pierwszego stopnia.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Zgłoś usunięcie ORCID

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-ff6183f8-7178-4ce8-8eaa-0604699020f9/
URN
urn:pw-repo:WEITI-ff6183f8-7178-4ce8-8eaa-0604699020f9

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek