Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Józef Modelski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 7233, +48 22 8256555
  • Pokój
    535a

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1973 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1978, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1987 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał w 1994 roku. Dyrektor Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (19'-), Przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Fellow Member of IEEE, członek zarządu European Microwave Association, członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Prezes Fundacji Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych (99'-). Członek IEEE Awards Board (2012-), przewodniczący URSI National Committee (2012-), członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki (2012-)

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8533-1834https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-8533-1834http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-8533-1834%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-8533-1834

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-f7f1d5e0-8ce2-46c6-82c7-59c8a8779a6c/
URN
urn:pw-repo:WEITI-f7f1d5e0-8ce2-46c6-82c7-59c8a8779a6c

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek