Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
prof. dr hab. inż. Józef Modelski
Profesor
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7233, +48 22 8256555
Pokój: 535a
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 5
h-index (Cytowania WoS)*: 8Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1973 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1978, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1987 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał w 1994 roku. Dyrektor Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (19'-), Przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Fellow Member of IEEE, członek zarządu European Microwave Association, członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Prezes Fundacji Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych (99'-). Członek IEEE Awards Board (2012-), przewodniczący URSI National Committee (2012-), członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki (2012-)


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.3 informatyka techniczna i telekomunikacja : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?