Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Jan Szmidt

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 2223475992347776
  • Pokój
    338 lub 424 Gmach Elektrotechniki

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1976). Główny obszar zainteresowań to badanie właściwości materiałów o szerokiej przerwie energetycznej (azotki, SiC, Diament, itp.), technologia i zastosowanie cienkich i ultracienkich (nanometrycznych) warstw dielektrycznych, półprzewodnikowych i przewodzących w heterostrukturach, przyrządach i mikro- i nanostrukturach np. systemach typu MEMS i MOEMS, zwłaszcza przy wykorzystaniu procesów plazmowych. Odbył staże naukowe w Instytucie Technologii Elektronowej NPCP „CEMI” w Warszawie oraz w Carnegie Mellon University w Pittsburghu (USA). W latach 1985 – 2005 był Kierownikiem Zespołu Dydaktycznego w Zakładzie Mikroelektroniki IMiO PW (obecnie Przyrządów Mikroelektroniki i nanoelektroniki). Prodziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (2002 – 2005). Od 2008r Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych PW. W latach 1996 – 1999 był kontraktorem międzynarodowego projektu Tempus Phare. Ponadto realizator 8 międzynarodowych projektów badawczych. Jest autorem 5-ciu monografii oraz współautorem opracowań w siedmiu wydawnictwach książkowych. Jest także autorem, bądź współautorem ponad 120 prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych oraz ponad 270 komunikatów naukowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Kierownikiem lub wykonawcą w ponad 40 projektach badawczych. Był nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, J.M. Rektora PW (wielokrotnie) oraz wyróżniony Nagrodą Wydziału IV PAN. Organizator, członek komitetów programowych i organizacyjnych oraz chairman kilkunastu konferencji międzynarodowych. Wprowadził tematykę nanotechnologii na macierzystym Wydziale Politechniki Warszawskiej. Aktualnie prowadzi wykłady między innymi z przedmiotów: „Nanotechnologie”, „Nanostruktury i nanosystemy”, „Fizyczne Podstawy Przetwarzania Informacji”, „Elektronika Ciała Stałego” i „Zaawansowane Technologie Mikroelektroniczne i Optoelektroniczne”.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Szmidthttps://orcid.org/0000-0001-8329-7249https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-8329-7249http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-8329-7249%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-8329-7249

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-f2fc0ae9-4144-4a0d-a683-76defe1a6e5f/
URN
urn:pw-repo:WEITI-f2fc0ae9-4144-4a0d-a683-76defe1a6e5f

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek