Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Grzegorz Henryk Kasprowicz

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 77 29
  • Pokój
    329
  • Konsultacje
    wtorki - 11:00-13:00

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2005 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2012 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Adiunkt w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych. Obszar działalności naukowo-badawczej: Technika analogowa i cyfrowa, technologie FPGA i DSP, systemy wbudowane, rozproszone systemy pomiarowe i sterujące m.in. dla fizyki wysokich energii

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-6128-0788https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6128-0788http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6128-0788%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6128-0788

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-ef3f03e5-0964-48a2-ad40-70cd6ccced83/
URN
urn:pw-repo:WEITI-ef3f03e5-0964-48a2-ad40-70cd6ccced83

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek