Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Zbigniew Kulka

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 76 21
  • Pokój
    132

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1967 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1980, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1996 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Elektroakustyki Instytutu Radioelektroniki (do grudnia 2012). Specjalność naukowa: analogowe i cyfrowe przetwarzanie sygnałów fonicznych. Sekretarz Fundacji Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych (01'-), członek Audio Engineering Society (07'-), członek Rady Naukowej Centrum Naukowo-Badawczego Radia i Telewizji (2002-). W 2013 otrzymał z rąk prezydenta RP nominację na tytuł profesora nauk technicznych.
Zgłoś usunięcie ORCID

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-ee43d1df-3130-404b-b5af-4d3da8876caf/
URN
urn:pw-repo:WEITI-ee43d1df-3130-404b-b5af-4d3da8876caf

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek