Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Roman Z. Morawski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 77 21
  • Pokój
    445
  • Konsultacje
    wtorek, piątek (sem. letni) godz. 8:00 - 8:30

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera w dziedzinie aparatury elektronicznej uzyskał w roku 1972, stopień naukowy doktora w zakresie informatyki i elektroniki – w roku 1978, stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie metrologii – w roku 1990, tytuł naukowy profesora nauk technicznych,– w roku 2001. Pracuje w Instytucie Radioelektroniki od 1972 roku. Był prodziekanem Wydziału w latach 1993–1999 i jego Dziekanem w latach 1999–2002. Jest kierownikiem Pracowni Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Pomiarowych. Jego specjalność naukowa to metrologia, a dokładniej – cyfrowe przetwarzanie danych pomiarowych, w szczególności spektrofotometrycznych. Członek Kapituły medalu Młodego Uczonego (2008-).

Przewodniczący Komisji WEiTI ds. Rozwoju Kadry (2016-).

Członek Zespołu ds. wdrożenia w Politechnice Warszawskiej zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (2018-).

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-2231-0048https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-2231-0048http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-2231-0048%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-2231-0048

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-e85bc237-d711-46c7-b31e-e4c991c79392/
URN
urn:pw-repo:WEITI-e85bc237-d711-46c7-b31e-e4c991c79392

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek