Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Robert Kurjata

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 76 26
  • Pokój
    61
  • Konsultacje
    środa 10:00-12:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2000 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2007 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Obszar działalności naukowo-badawczej: elektronika jądrowa i medyczna, elektronika dla eksperymentów fizyki wysokich energii. Adiunkt w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej Instytutu Radioelektroniki. Skarbnik Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (2008-2014). W 2016 roku wyróżniony wraz z całym zespołem nagrodą Breakthrough in Fundamental Physics . Aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze elektroniki i przetwarzania danych dla eksperymentów fizyki wysokich energii, elektroniki biomedycznej, a także sieci komputerowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Jest zaangażowany w kilka międzynarodowych eksperymentów fizyki wysokich energii w tym. T2K, Hyper-K oraz COMPASS.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8547-910Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-8547-910Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-8547-910X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-8547-910X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-e82426d1-4465-4a6c-ac27-af3db1e3a47a/
URN
urn:pw-repo:WEITI-e82426d1-4465-4a6c-ac27-af3db1e3a47a

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek