Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Leszek J. Opalski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 79 89
  • Pokój
    258 (GE)
  • Konsultacje
    pn. 14:15-15, pt. 16:15-17

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1978 roku, a stopień naukowy doktora nauk technicznych w 1988 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2003 roku na tym samym wydziale. Pracuje w Instytucie Podstaw Elektroniki (obecnie Instytucie Systemów Elektronicznych) od 1979 r. ale w latach 1983-85, 1989-1991, 1995, 1997 pracował w Dept. of Electr. Eng., Texas A&M University, College Station, USA. Od 2006 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Układów i Systemów Elektronicznych, a Kierownikiem Zakładu od 2003 roku. Obszary działalności naukowo-badawczej: elektronika; modelowanie, symulacja i optymalizacja układów; obliczenia równoległe; fuzja danych.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-4492-7134https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-4492-7134http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-4492-7134%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-4492-7134

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-e78e9e7d-a32b-4f36-99c5-b672d20a6e0d/
URN
urn:pw-repo:WEITI-e78e9e7d-a32b-4f36-99c5-b672d20a6e0d

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek