Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Tomasz Kosiło

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 75 76
  • Pokój
    434

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1970 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1977 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Obszar działalności naukowo-badawczej: radiokomunikacja. Pełnomocnik Dziekana WEiTI ds. studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia o specjalności radiokomunikacja i techniki multimedialne. Członek Polskiej Sekcji Komitetu URSI.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-e58dfe19-bf3c-4477-a927-4e3cd5e8f1a2/
URN
urn:pw-repo:WEITI-e58dfe19-bf3c-4477-a927-4e3cd5e8f1a2

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek