Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Jerzy Weremczuk

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 234 7734; +48 22 234 7820
  • Pokój
    244
  • Konsultacje
    środy - 10:00-12:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Jerzy Weremczuk, M.Sc. (1988), Ph.D. (2000), D.Sc. (2012); Head of Research Group on Sensors and Microsystems (2015–), IEEE Senior Member; Chairman of Instrumentation and Measurement Chapter of IEEE Poland Section (2021- , V-ce 2013–2020), Member of Polish Society of Sensor Technology (2013-), Member of the Head of Polish Society of Sensor Technology (2016-2018, 2020-), Chairman of the International Conference on Optical and Electronic Sensors COE (2018); Topic Board Editor of Sensors MDPI (2020-).

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-9825-7434https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-9825-7434http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-9825-7434%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-9825-7434

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-e27e3e5a-af51-43d9-bb19-57a2eaa248e2/
URN
urn:pw-repo:WEITI-e27e3e5a-af51-43d9-bb19-57a2eaa248e2

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek