Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Konrad Jędrzejewski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 58 83
  • Pokój
    448
  • Konsultacje
    wtorki 13:15-14:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera elektroniki i telekomunikacji oraz stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektroniki uzyskał odpowiednio w 1995 i 2000 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (oba z wyróżnieniem). Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie elektronika uzyskał w 2014 roku. W 1998 roku ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra (z wyróżnieniem) na kierunku finanse i bankowość. Od 2000 roku pracuje w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów Instytutu Systemów Elektronicznych. W latach 2000-2015 pracował dla NBP kierując projektami i wydziałami. Obszary działalności naukowo badawczej: statystyczne i adaptacyjne przetwarzanie sygnałów, metody uczenia maszynowego, przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych, przetwarzanie sygnałów biomedycznych, przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C), w szczególności wykorzystujące oryginalne adaptacyjne algorytmy konwersji A/C, adaptacyjne systemy pomiarowe i telekomunikacyjne. Autor ponad 90 publikacji naukowych, m.in. artykułów w czasopismach: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Measurement (Elsevier), Metrology and Measurement Systems, Remote Sensing (MDPI), Sensors (MDPI). Współautor trzech patentów. Jest członkiem IEEE (senior member), członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki (POLSPAR), ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Jest członkiem Editorial Board i edytorem (Section Editor) czasopisma ACTA IMEKO oraz edytorem (Section Editor) w International Journal of Electronics and Telecommunications oraz (Associate Editor) w International Journal of Microwave and Wireless Technology i w MDPI Remote Sensing. Od 01.03.2019 jest wiceprzewodniczącym Poland Chapter of IEEE Signal Processing Society. Od grudnia 2019 jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki (POLSPAR) i sekretarzem Komitetu Pomiarów POLSPAR.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-4303-9450https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-4303-9450http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-4303-9450%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-4303-9450

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-df608f32-1403-4cf0-a73a-f3306c2cff4f/
URN
urn:pw-repo:WEITI-df608f32-1403-4cf0-a73a-f3306c2cff4f

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek