Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
.png
dr inż. Zbigniew M. Wawrzyniak
Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7738
Pokój: 243
Konsultacje: środy - 12.00-14.00

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 4
h-index (Cytowania WoS)*: 4Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1980 roku, praca magisterska dotyczyła modelowania właściwości rezonatora otwartego Fabry-Perot’a. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1990 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Obszar działalności naukowo-badawczej: modelowanie i analiza danych w technice pomiarowej, eksploracja danych biomedycznych, techniki analizy obrazowej i systemów ICT. Adiunkt w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych, kierownik Zespołu Pomiarów i Eksploracji Sygnałów Biomedycznych, członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016–2020.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.4 inżynieria biomedyczna : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?