Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
.png
dr inż. Zbigniew M. Wawrzyniak
Adiunkt
Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7738
Pokój: 243
Konsultacje: środy - 12.00-13.00
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil ORCID
Profil google scholar

h-index*:5

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1980 roku, praca magisterska dotyczyła modelowania właściwości rezonatora otwartego Fabry-Perot’a. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1990 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Obszar działalności naukowo-badawczej: modelowanie i analiza danych w technice pomiarowej, eksploracja danych biomedycznych, techniki analizy obrazowej i systemów ICT. Adiunkt w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych, kierownik Zespołu Pomiarów i Eksploracji Sygnałów Biomedycznych, członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016–2020.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.4 inżynieria biomedyczna : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.