Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zbigniew M. Wawrzyniak - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 77 38
  • Pokój
    243
  • Konsultacje
    środy - 12:00-14:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1980 roku, praca magisterska dotyczyła modelowania właściwości rezonatora otwartego Fabry-Perot’a. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1990 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Obszar działalności naukowo-badawczej: modelowanie i analiza danych w technice pomiarowej, eksploracja danych biomedycznych, techniki analizy obrazowej i systemów ICT. Adiunkt w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych, kierownik Zespołu Pomiarów i Eksploracji Sygnałów Biomedycznych; 
członek Senatu Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024, członek Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni w kadencji 2020-2024, członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich w kadencji 2020–2024.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-0052-4114https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-0052-4114http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-0052-4114%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-0052-4114

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-d83a9af7-99d0-4b81-8b14-0f01dec6c248/
URN
urn:pw-repo:WEITI-d83a9af7-99d0-4b81-8b14-0f01dec6c248

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek