Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Władysław Skarbek

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 53 15
  • Pokój
    451

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Dyplom magistra inżyniera matematyki uzyskał w 1972 r. Dyplom doktora nauk matematycznych z zakresie matematycznych podstaw informatyki uzyskał w 1977 roku w Centrum Obliczeniowym (obecnie Instytut Podstaw Informatyki) Polskiej Akademii Nauk, w 1994 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie informatyki w specjalności przetwarzanie obrazów. W roku 2003 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych w dziedzinie informatyki w specjalności multimedia. Od 1997 roku jest profesorem w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Telewizji (2001-2020). Tytuł profesora otrzymał w 2003 r.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-1917-9181https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-1917-9181http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-1917-9181%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-1917-9181

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-d6f69543-28c5-497f-8bb8-b48371d2a640/
URN
urn:pw-repo:WEITI-d6f69543-28c5-497f-8bb8-b48371d2a640

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek