Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Mateusz Piotr Malanowski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 36-56; +48 22 234 3672;
  • Pokój
    267, CS501; 602C
  • Konsultacje
    wtorki - 11:00 - 12:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Mateusz Malanowski uzyskał tytuł magistra inżyniera w roku 2004, tytuł doktora inżyniera w roku 2009 i tytuł doktora habilitowanego inżyniera w roku 2013 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pracował jako naukowiec w Forschungsgesellschaft für Angewandte Naturwissenschaften (FGAN, obecnie Fraunhofer FHR), Niemcy i jako inżynier w Orpal, Polska. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują cyfrowe przetwarzania sygnałów i radiolokację, w szczególności detekcję obiektów, estymację parametrów, śledzenie obiektów i obrazowanie radarowe. Pracował nad technikami takimi jak radary pasywne (passive coherent location – PCL), radary z syntetyczną aperturą (synthetic aperture radar – SAR) i radary szumowe (noise radar). Mateusz Malanowski jest członkiem Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) i Institution of Engineering and Technology (IET).

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
telekomunikacja / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8964-423Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-8964-423Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-8964-423X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-8964-423X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-d65ab729-c99d-442e-976d-0d21754c539d/
URN
urn:pw-repo:WEITI-d65ab729-c99d-442e-976d-0d21754c539d

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek