Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 1
h-index (Cytowania WoS)*: 1Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1980 roku, praca magisterska dotyczyła przetwarzania sygnałów w aparaturze neurochirurgicznej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1986 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W roku 2003 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna na podstawie decyzji Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk. Monografia habilitacyjna miała tytuł „Rynomanometria i rynometria akustyczna - obiektywizacja oceny przestrzeni wewnątrznosowych”. W 2007 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego na Politechnice Warszawskiej. Od marca 2015 do 31 grudnia 2016 Wydziałowy Rzecznik Zaufania.
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?