Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
prof. dr hab. inż. Wojciech Gwarek
profesor zwyczajny
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7725
Pokój: 544
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 11
h-index (Cytowania WoS)*: 9Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Techniki Mikrofalowej i Radiolokacyjnej Instytutu Radioelektroniki ('06-'16), Fellow Member of IEEE (2000-), członek Komitetu Redakcyjnego IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques (1988-), recenzent IEEE Transactions on Antennae and Propagation (1996-), recenzent IEEE Microwave & Wireless Components Letters (1996-), członek Sekcji Mikrofal (1991-) i Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej (2000-) Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Przewodniczący Dziekańskiej Komisji WEiTI ds. Nagród (2008-);
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?