Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
prof. dr hab. inż. Tadeusz Morawski
profesor zwyczajny
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7402
Pokój: 541
Konsultacje: poniedziałek 14.00 - 16.00

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 1Stopnie mgr inż (1963), dr inż (1970), dr hab. inż (1973) oraz tytuł profesora nauk technicznych (1980) uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 1966 roku ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim (mgr matematyki). W latach 1981 - 1996 był dyrektorem Instytutu. Obecnie jest zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu. Pracuje w Instytucie Radioelektroniki (dawniej Katedra Urządzeń Radiotechnicznych) nieprzerwanie od 1963 roku.
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?