Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Marzena Kryszkiewicz

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 77 01
 • Pokój
  318
 • Konsultacje
  wtorek 14:00-14:45
 • Języki komunikacji
  polski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskała w 1988 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie informatyki uzyskała w 1995 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki uzyskała 2003 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Od 2006 roku jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskała w 2013 roku nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W Instytucie Informatyki w Zakładzie Systemów Informacyjnych pracuje od 1988 roku. Prodziekan ds. Nauczania WEiTI PW (2005-2008), Kierownik specjalności "Inżynieria Systemów Informatycznych" na kierunku studiów Informatyka. Kierownik Zakładu od 2009 roku. W roku 2017 została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-4736-4031https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-4736-4031http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-4736-4031%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-4736-4031

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-bbd92bf6-83e8-4633-91a7-03957a058589/
URN
urn:pw-repo:WEITI-bbd92bf6-83e8-4633-91a7-03957a058589

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek