Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Janusz Sosnowski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Inne adresy email
  • Telefon
    +48 22 234 79 15
  • Pokój
    321
  • Konsultacje
    czwartek 12:00-14:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1969 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1976 roku, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1993 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 2006 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na Politechnice pracuje od 1969 roku. Zastępca Dyrektora Instytutu w latach 1984-1988. Dyrektor Instytutu Informatyki w latach 1996-2008. Kierownik Zakładu Oprogramowania i Architektury Komputerów od roku 1994 do 2017. Członek wielu Komisji Uczelnianych i Wydziałowych, w tym ostatnio Komisji ds. Rozwoju Kadry oraz Komisji ds. Nagród WEiTI (od 2013 roku). Za działalność dydaktyczną i naukową 7- krotnie nagrodzony przez Ministra, ponad 10 - krotnie nagrodzony przez JM Rektora Politechniki Warszawskiej oraz dwukrotnie przez Sekretarza IV wydz. PAN, Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017). Kierował i uczestniczył w wielu projektach naukowych (grantach) oraz pracach dla przemysłu i innych (w tym wdrożenia i patenty). Ma znaczące osiągnięcia z dziedziny diagnostyki, wiarygodności i niezawodności systemów komputerowych doceniane w środowisku międzynarodowym (w tym współorganizacja konf, międzynarodowych, recenzje prac naukowych) .

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-6640-1585https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6640-1585http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6640-1585%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6640-1585

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-b23dd7fd-2a57-4ead-a86f-8709e6481748/
URN
urn:pw-repo:WEITI-b23dd7fd-2a57-4ead-a86f-8709e6481748

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek