Włącz edycję swojego profilu
mgr inż. Rajmund Kożuszek
Starszy wykładowca
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7853
Pokój: 205
Konsultacje: wtorek 14.00-16.00
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Projekty (archiwum)

Instytut Informatyki [6]
2018
Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)
Unowocześnienie kształcenia na kierunku informatyka (I i II st.) - utworzenie nowych specjalności wraz z wprowadzeniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w ramach projektu NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca. Kierownik w PW: Muraszkiewicz Mieczysław, , Tel. : +48 22 234 7731, mobile:+48 602 650 108, data rozpoczęcia 01-02-2018, planowana data zakończenia 31-01-2022, II/2018/NERW/1, W realizacji
WEiTI Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
2016
Prace umowne krajowe
Zaprojektowanie i implementacja programu wyznaczającego optymalne źródła dostaw dla zamówień surowca określonego asortymentu minimalizującego globalnie długość tras dostaw. Kierownik w PW: Kożuszek Rajmund, , Tel. : +48 22 234 7853, data rozpoczęcia 27-10-2016, data zakończenia 15-11-2016, II/2016/PUK/5, Zakończony
WEiTI
2015
Prace umowne krajowe
Wykonanie prototypowej wersji modułów systemu wykrywania i przeciwdziałania złośliwemu oprogramowania. Kierownik w PW: Kożuszek Rajmund, , Tel. : +48 22 234 7853, data rozpoczęcia 01-09-2015, data zakończenia 13-11-2015, II/2015/PUK/4, Zakończony
WEiTI
2014
Norweski Mechanizm Finansowy
Innowacyjne, polsko- i anglojęzyczne programy studiów drugiego stopnia w zakresie informatyki. Kierownik w PW: Rybiński Henryk, , Tel. : +48 22 234 7731, data rozpoczęcia 05-05-2014, data zakończenia 31-03-2016, II/2014/FRSE/1, Zakończony
WEiTI
2010
Prace umowne krajowe
Wdrożenie oprogramowania wspomagającego proces tłumaczenia (tzw. narzędzia CAT). Kierownik w PW: Kożuszek Rajmund, , Tel. : +48 22 234 7853, data rozpoczęcia 02-08-2010, data zakończenia 24-09-2010, II/2010/PUK/6, Zakończony
WEiTI
2009
Norweski Mechanizm Finansowy
Dostosowanie oferty dydaktycznej oraz metodyki nauczania do nowych tendencji w obszarze informatyki. Projekt dydaktyczny w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, działanie V-Rozwój polskich Uczelni. Kierownik w PW: Rybiński Henryk, , Tel. : +48 22 234 7731, data rozpoczęcia 01-07-2009, data zakończenia 31-10-2010, II/2009/FRSE/1, Zakończony
WEiTI
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
2010
Program Strategiczny
Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Kierownik w PW: Kryszkiewicz Marzena, , Tel. : +48 22 234 7701, data rozpoczęcia 16-08-2010, planowana data zakończenia 16-08-2013, data zakończenia 31-10-2013, WEiTI/2012/PS/1, Zakończony
WEiTI Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Raport
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.