Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Ryszard Romaniuk

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Inne adresy email
  • Telefon
    +48 22 234 7986, +48 22 234 5360
  • Pokój
    228A, 603B
  • Konsultacje
    czwartki - 10:00-12:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Mgr 1976; Dr 1980; Dr hab. 2002; prof. PW 2005, prof. tyt. 2011 · Specjalność naukowa: fotonika, technika światłowodowa, systemy pomiarowe, inżynieria Internetu · Dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych WEiTI PW (2012-2016) · W latach 2005-2012 Dyrektor Naukowy Instytutu · Vice Przewodniczący Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP (1985-) · Członek Sekcji Optoelektroniki KEiT PAN (1976-) ·  Sekretarz Naukowy i Członek Prezydium Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (2007-) · Członek Zarządu Photonics Society of Poland (1985-) · Założyciel, pierwszy Redaktor Naczelny, a obecnie Przewodniczący Rady Programowej Photonics Letters of Poland (2009-) · Redaktor Naczelny Editorial Series on Accelerator Science and Technology, CERN-PW (2003-) · Członek Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych PAN · Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. prof.S.Kaliskiego (2015-2019) ·  Fellow SPIE - The International Society for Optics and Photonics (Bellingham, WA, USA, 1995-) · Stypendysta Fundacji Eisenhowera, Eisenhower Fellow (Philadelphia, MA,USA, 1991-) · Członek Kapituły Światowej Nagrody Przemysłowej Fotoniki – The Prism Award for Photonics Innovation (SPIE, Bellingham, WA,USA, 1995-) · FEANI European Engineer (Paris, 1985-) · Członek Komitetu Naukowego miesięcznika SEP Elektronika (2000-) · Redaktor Naczelny Kwartalnika KEiT PAN - International Journal of Electronics and Telecommunications (2014-) · Członek International Advisory Board - Photonics Spectra Magazine (Photonics Media, Pittsfield, MA, USA, 1991-) · Editor - Proceedings SPIE (Bellingham, WA,USA, 1986-) · Członek EuCARD - European Coordination of Accelerator R&D (CERN, 2003-) · Członek: Fellow SPIE, PSP, SMIEEE, SMOSA, EPS, EOS, LIA, CERN-CMS, CERN-EuCARD, KEiT-PAN, PTETiS, SEP, PKOpto. Członek Komietów Naukowych konferencji: Techniki Laserowej, Światłowody i ich Zastosowania, WILGA Symposium on Advanced Electronic and Photonic Systems, Technologia Elektronowa - ELTE, Krajowej Konferencji Elektroniki. Od 2003 r. jest członkiem rady programowej europejskich projektów badawczych w zakresie rozwoju infrastrukturalnego techniki akceleratorowej i laserów na swobodnych elektronach.

Od roku 1975- prowadzi badania w zakresie technologii i zastosowań nowych rodzajów instrumentalnych światłowodów nietelekomunikacyjnych, wspólnie z prof. Janem Doroszem z Politechniki Białostockiej.  W wyniku tych prac powstało wiele wdrożeń przemysłowych aparatury światłowodowej, optoelektronicznej i elektronicznej w medycynie, przemyśle i badaniach naukowych. Od 1995 członek-użytkownik CERN. Prowadzi aktywną naukową współpracę międzynarodową z CERN, DESY, GSI/FAIR, ITER w zakresie systemów instrumentalnych (algorytmy, oprogramowanie isprzęt) dla eksperymentów fizyki wielkich energii, astronomicznych, plazmowych, fuzyjnych, tokamaków, laserów na swobodnych elektronach. Członek Kolaboracji CM, która była współodkrywcą, razem z Kolaboracją ATLAS, bozonu Higgsa. Współautor artykułów na temat odkrycia bozonu Higgsa w Science i Physics Letters B. Członek TESLA Collaboration, która uruchomiła w laboratorium DESY pierwszy na świecie laser rentgenowski na swobodnych elektronach. Współautor artykułu na temat tego lasera w Nature Photonics. Członek Kolaboracji Skompresowanej Materii Barionowej w GSI/FAIR, budującej eksperyment do pomiaru plazmy kwarkowo-gluonowej. Członek Kolaboracji Pi-of-the-Sky, która zarejestrowała jeden z pierwszych i najjaśniejszych optycznych partnerów pozagalaktycznego rozbłysku gamma GRB080319B. 

Profil zawodowy prof.R.Romaniuka w bibliograficznych bazach danych naukowych:

* Nauka Polska: http://nauka-polska.pl

* OPI: https://recenzenci.opi.org.pl

* PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/1505054/

* Scopus: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7006559975

* ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ryszard_Romaniuk

* Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=nAJ6bUcAAAAJ

* ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5710-4041

* Thomson Reuters Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/B-9140-2011

* INSPIRE, High Energy Physics: http://inspirehep.net/record/1019749

http://inspirehep.net/author/profile/R.S.Romaniuk.1

* CERN CDS: http://cds.cern.ch/search?ln=pl&sc=1&p=romaniuk

* SPIE: http://spie.org/profile/Ryszard.Romaniuk-5077

* LCCN: https://lccn.loc.gov/n86024540

* WorldCat: http://www.worldcat.org/identities/lccn-n86024540/

* OWPW: http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=wyniki&rodz=12&id=999

* Academia.edu: https://pw.academia.edu/RyszardRomaniuk

* Eisenhower Fellow: https://efworld.org/meet-our-fellows/professor-ryszard-s-s-romaniuk

* Wiki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Romaniuk

* CrossRef: http://search.crossref.org/?q=Ryszard+Romaniuk

* BazTech: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search/

* Harvard: https://ui.adsabs.harvard.edu

* IJET: http://ijet.pl/index.php/ijet/about/editorialTeam

* Photonics Letters of Poland: http://photonics.pl/PLP/

https://preview.academic.microsoft.com/#/profile/RyszardRomaniuk

https://www.mendeley.com/profiles/ryszard-s-romaniuk/

* Webometrics: http://www.webometrics.info/en/node/98 

* Academic Microsoft:  https://academic.microsoft.com/#/detail/2108296507 
Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-5710-4041https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-5710-4041http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-5710-4041%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-5710-4041

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-9ce1a85b-39bd-4e85-8698-ddf94cbc82a8/
URN
urn:pw-repo:WEITI-9ce1a85b-39bd-4e85-8698-ddf94cbc82a8

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek