Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
prof. dr hab. inż. Stanisław Rosłoniec
profesor zwyczajny
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7956
Pokój: 552
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngTytuł magistra inżyniera uzyskał w 1972 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1976, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1991 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał w 2001 roku nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pracuje w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej od 1972 roku. Specjalność naukowa: Technika mikrofalowa, technika antenowa, systemy radiolokacyjne i radionawigacyjne.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?