Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Tymon Rubel

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 77 39
  • Pokój
    74
  • Konsultacje
    piątek 14:00 - 16:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2003 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2010 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Adiunkt w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych.

Obszar działalności naukowo-badawczej: proteomika, spektrometria mas, bioinformatyka, statystyczna analiza danych, uczenie maszynowe.


Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-1342-414Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-1342-414Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-1342-414X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-1342-414X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-985345f1-bac2-437a-a5dc-9585cc4c3810/
URN
urn:pw-repo:WEITI-985345f1-bac2-437a-a5dc-9585cc4c3810

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek