Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Piotr Pałka

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 7648
  • Pokój
    554
  • Konsultacje
    poniedziałek, 12:00-14:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Dr inż. (2009), mgr inż.(2005) informatyki uzyskane na Politechnice Warszawskiej. Od 2005 r. doktorant, od 2009 asystent, od 2010 r. adiunkt w Zespole Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. 

 Jego zainteresowania naukowe obejmują: problematykę rozproszonej sztucznej inteligencji, systemów wieloagentowych, agentowych modeli symulacyjnych, badań operacyjnych i wspomaganie decyzji, w szczególności zagadnienia kooperacyjnej teorii gier oraz modelowanie problemów infrastrukturalnych za pomocą matematycznych modeli liniowych i mieszanych, relacyjne bazy danych. Współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin (m.in. geoinformatykami, energetykami, socjologami, matematykami) co skutkuje interdyscyplinarnymi publikacjami w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.

Blisko dziesięcioletnie doświadczenie dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej. Opracowanie od podstaw treści merytorycznych przedmiotu wykładanego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (dla studiów magisterskich) oraz współautor dwóch przedmiotów zawierających innowacyjne formy kształcenia: na poziomie ogólnowydziałowym i na Wydziale Zarządzania. Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych. Wyróżniony zespołową nagrodą Rektora PW II stopnia za osiągnięcia organizacyjne oraz Medalem Komisji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne (2019).

Współinicjator interdyscyplinarnego nauczania w Politechnice Warszawskiej metodą design thinking i project-based learning, przy współpracy z przemysłem. Współtwórca, koordynator i współprowadzący (od 2015 r.) projektu edukacyjnego Kreatywny Semestr Projektowy prowadzonych na poziomie ogólnouczelnianym PolitechnikiWarszawskiej. W 2017 r. uczestniczył przy wprowadzeniu na PW międzynarodowego programu edukacyjnego Product Development Project (prowadzony przy współpracy z Aalto University, Finlandia), obecnie kierownik tego zadania w projekcie POWER. W 2017 r. współpracował jako przedstawiciel  ze strony PW w międzynarodowym zespole (wraz z Politécnico do Porto, Portugalia i Pace University, Nowy Jork, USA) tworzącym założenia międzynarodowego programu edukacyjnego SQUAD, koordynator tego programu z ramienia PW. W latach 2017-2018 koordynator i współprowadzący programu edukacyjnego „Kuźnia Liderów Przemysłu 4.0” organizowanego na PW w ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Prowadzący zajęcia w trzech edycjach Warsaw Design Week w latach 2015-2018 (ponad 1000 uczestników, głównie studentów 5 warszawskich uczelni wyższych).

Od 2018 r. praca w zespole opracowującym program nauczania specjalności „Informatyka” na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w ramach projektu „Program Operacyjny Współpraca Edukacja Rozwój” (POWER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 2018 r. kordynator i jeden z prowadzących ze strony PW dwóch edycji 36-godzinnego, globalnego Hackatonu: Rat Relay for Global Good. Wydarzenie to jest organizowane w ramach globalnej sieci uniwersytetów Design Factory Global Network, brało w nim udział kilkanaście jednostek naukowych z całego świata (Duoc UC, Chile; Aalto University, Finlandia; Swinburne University, Australia; Politécnico do Porto, Portugalia; Yonsei University, Korea Płd; Frisian College, Holandia; Riga Technical University, Łotwa; Pace University, NY, USA; Pontificia Universidad Javeriana, Kolumbia; Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Brazylia; Wintec University, Nowa Zelandia; Ghent University, Belgia; Kyoto Institute of Technology, Japonia; Hochschule Mannheim, Niemcy; University of Tartu, Estonia; Politechnika Warszawska, Polska).

Od 2017 r. w ramach zadania „Kompetentny wykładowca-wysoki poziom nauczania” projektu POWER, prowadzi szkolenia dla kadry akademickiej PW, a także konsultuje zmiany pod kątem wprowadzania innowacyjnych elementów w programach kształcenia na różnych wydziałach PW.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0002-0006-363Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-0006-363Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-0006-363X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-0006-363X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-8eb60efc-6f32-4588-9f3c-f214b9fcccee/
URN
urn:pw-repo:WEITI-8eb60efc-6f32-4588-9f3c-f214b9fcccee

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony