Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Grzegorz M. Protaziuk

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 77 15
  • Pokój
    301
  • Konsultacje
    wtorek 14:00 -15:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w 2001 roku. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka uzyskał na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w 2006 roku. W Instytucie Informatyki w Zakładzie Systemów Informacyjnych pracuje od 2005 roku. Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim badań nad metodami eksploracji danych. Zajmuje się zastosowaniem tych metod do odkrywania wiedzy w różnego rodzaju danych: relacyjnych, sekwencyjnych, grafach, danych tekstowych oraz opracowaniem nowych rozwiązań w tym obszarze. Interesuje się również metodykami tworzenia oprogramowania i realizacji projektów informatycznych. Zajęcia dydaktyczne jakie prowadzi obejmują głównie projekty i laboratoria związane z przedmiotami o bazach danych oraz projekty z przedmiotu metody eksploracji danych. W latach 2006-2018 adiunkt, następnie w latach 2018 - 2020 starszy wykładowca, obecnie od 2020 roku ponownie zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-0640-0879https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-0640-0879http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-0640-0879%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-0640-0879

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-8ad8b193-1981-4d19-88af-22a213d1588a/
URN
urn:pw-repo:WEITI-8ad8b193-1981-4d19-88af-22a213d1588a

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek