Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Jan Mulawka

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 53 19
  • Pokój
    25A
  • Konsultacje
    wtorek 12:00-13:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1971 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1976, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1985 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał w 19951 roku, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pracuje w Instytucie Informatyki od 2016 roku. Wcześniej pracował w Instytucie Systemów Elektronicznych. Kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji w latach (2006-2016). Członek Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów Elektryków; Członek Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji Algorytmów Ewolucyjnych i Globalnej Optymalizacji; Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji na temat Inteligencji Obliczeniowej i Aplikacji multimedialnych; Honorowy redaktor International Journal of Computational Intelligence and Applications; W 2018 roku odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę;

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8869-290Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-8869-290Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-8869-290X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-8869-290X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-87bec165-a37a-48c2-a4e2-0dc8916447e2/
URN
urn:pw-repo:WEITI-87bec165-a37a-48c2-a4e2-0dc8916447e2

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek