Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Tomasz Starecki

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 6163; +48 22 234 3657
  • Pokój
    115b, 268
  • Konsultacje
    wtorki 14 - 16

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1988 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1995 roku, a doktora habilitowanego w 2009 roku. Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych, postanowieniem Prezydenta RP, otrzymał 10.03.2020 roku. W 2020 roku ukończył studia podyplomowe MBA w Szkole Biznesu PW. Kierownik Zespołu Techniki Impulsowej i Fotoakustycznej od 2002 roku. Obszar działalności naukowo-badawczej: fotoakustyka, technika mikroprocesorowa, automatyczne systemy pomiarowe, aparatura elektroniczna. Redaktor gościnny w International Journal of Thermophysics (2013 - 2018); Członek komitetu naukowego oraz przewodniczący konferencji CPPTA [Conference on Photoacoustic and Photothermal Theory and Applications] (2012 - ); członek komitetu naukowego MAB AstroCent; członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (2020-); Prodziekan ds.Ogólnych WEiTI (2012-2016); Dyrektor Instytutu (2016-2020), Prodziekan ds. Nauki WEiTI (2020-); Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej AEE (2020-)

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0002-4730-6803https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-4730-6803http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-4730-6803%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-4730-6803

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-860fcc2b-0e6c-4c76-941e-305bedc00527/
URN
urn:pw-repo:WEITI-860fcc2b-0e6c-4c76-941e-305bedc00527

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony