Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Krzysztof Szczypiorski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 7330 (sektetariat), +48 22 234 7745
 • Pokój
  473
 • Konsultacje
  na stronie zakładu
 • Języki komunikacji
  polski,
  angielski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Krzysztof Szczypiorski jest profesorem Politechniki Warszawskiej. Kierownik i współtwórca Zakładu Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Telekomunikacji (IT) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Politechniki Warszawskiej (PW). Współtwórca i kierownik Centrum Badawczego POB Cyberbezpieczeństwo i Analiza Danych na PW. Kierownik kierunku kształcenia cyberbezpieczeństwo na WEiTI PW. 


Jego zainteresowania naukowe obejmują: nowe metody obserwacji zjawisk w szczególności w sieciach teleinformatycznych, w medycynie i na rynku giełdowym; nowe algorytmy w cyberbezpieczeństwie w zakresie steganografii i steganalizy sieciowej, wykrywania anomalii oraz zarządzania nadużyciami; odkrywanie cyberprzestępstw za pomocą cyfrowej kryminalistyki; tworzenie zaawansowanych systemów wywiadu informacyjnego.


Posiada tytuł magistra inżyniera telekomunikacji (1997, z wyróżnieniem) oraz stopnie: doktora nauk technicznych (2007, z wyróżnieniem) i doktora habilitowanego nauk technicznych (2012) w zakresie telekomunikacji uzyskane na WEiTI PW. W 2013 ukończył studia podyplomowe z psychologii motywacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W 2003 odbył szkolenia z zaawansowanych technik sieciowych w Budapesztańskim Instytucie Technicznym na Węgrzech. Jest także absolwentem Szkoły Biznesu im. Hassa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, USA (2013). 


Trzy staże naukowe: Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, USA (2013),  George Mason University, Fairfax, VA, USA (2014) oraz Luxembourg Institute of Science & Technology, Luksemburg (2015), a także ponad 50 krótkoterminowych pobytów naukowych (Bułgaria, Chiny, Czechy, Francja, Japonia, Kanada, Luksemburg, Macedonia, Niemcy, Serbia, Szwecja, Wielka Brytania i USA). Kierował ponad 20 projektami naukowo-badawczymi fundowanymi przez: Siły Zbrojne USA (w tym Armię USA i Siły Powietrzne USA), Unię Europejską (FP7), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fonds National de la Recherche (Luksemburg) oraz Department of Science & Technology - Government of India (Indie). Autor lub współautor ponad 200 artykułów, czterech wniosków patentowych oraz ponad 80 referatów zaproszonych w następujących krajach: Bułgaria, Chiny, Japonia, Luksemburg, Polska, Rosja, Wielka Brytania i USA. Od ponad 25 lat pracuje jako niezależny konsultant w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego, telekomunikacji i informatyki, m.in. dla: Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Cisco, Hewlett-Packard, Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwa Finansów, Oracle, Orange, Polkomtel, Polskiej Grupy Energetycznej, PwC, T-Mobile Xerox. 


Twórca i kierownik centrum szkoleniowego International Telecommunication Union Internet Training Centre (ITU-ITC) ustanowionego w 2003 roku. Współtwórca i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju firmy Cryptomage S.A.zajmującej się cyberbezpieczeństwem (2015-). Dyrektor Biura ds. Cyberbezpieczeństwa w Krajowej Izbie Gospodarki Cyfrowej. Członek rady (2012-) Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Senior Member w następujących organizacjach: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz  ASR (Asia Society for Research). Członek ACM (Association for Computing Machinery)  oraz członek-ekspert Sekcji Telekomunikacji w Komitecie Elektroniki i Telekomunikacji PAN (Polska Akademia Nauk).

Obszary badawcze

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8638-8584https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-8638-8584http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-8638-8584%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-8638-8584

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-815a9820-1b2f-4007-8d58-95ca092c617a/
URN
urn:pw-repo:WEITI-815a9820-1b2f-4007-8d58-95ca092c617a

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek