Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Krzysztof Kulpa

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 74 78
  • Pokój
    453
  • Konsultacje
    środy - 14:00-16:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Prof. Krzysztof Kulpa stopień magistra uzyskał w 1982 r. na Wydziale Elektroniki, w 1987 r. tytuł doktora, a w 2009 roku doktora habilitowanego.

W latach 1985-1988 pracował na stanowisku asystenta w Instytucie Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej.  Od roku 1990 pracuje w Instytucie Systemów Elektronicznych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zastępca Dyrektora Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-5357-142Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-5357-142Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-5357-142X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-5357-142X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-805cf95d-5b57-4fb2-93ed-5aa1ae9b3a95/
URN
urn:pw-repo:WEITI-805cf95d-5b57-4fb2-93ed-5aa1ae9b3a95

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek