Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Andrzej Zalewski - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Publikacje

Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-5254-4761https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-5254-4761http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-5254-4761%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-5254-4761

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-7bc5e0d4-3f8a-4e57-a7e7-8b35738877c0/
URN
urn:pw-repo:WEITI-7bc5e0d4-3f8a-4e57-a7e7-8b35738877c0

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek