Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Andrzej Buchowicz

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 78 40
  • Pokój
    452
  • Konsultacje
    poniedziałek 10:00 - 11:00 , czwartek 15:16

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1988 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1997 roku. Członek Zarządu Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych (od 2002 r.). Specjalność naukowa: kodowanie i kompresja sekwencji wizyjnych, telewizja cyfrowa. Adiunkt w Zakładzie Inżynierii Multimediów.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
telekomunikacja / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-9934-6826https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-9934-6826http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-9934-6826%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-9934-6826

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-7af2b11f-a657-47de-83de-291f5db7f15b/
URN
urn:pw-repo:WEITI-7af2b11f-a657-47de-83de-291f5db7f15b

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek