Włącz edycję swojego profilu
prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki
Profesor, (zmarł 5 września 2019r.)
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 7
h-index (Cytowania WoS)*: 6Dyplom magistra inżyniera elektronika uzyskał w 1975 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Elektroniki w 1986 r. a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki (specjalność: metrologia i systemy pomiarowe) w roku 2003 Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2011 r. Działalność naukowa Wiesława Winieckiego skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z projektowaniem rozproszonych systemów pomiarowych z wykorzystaniem graficznych, zintegrowanych środowisk programowych. Dyrektor Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (2016-2019). Członek Rady Nauki Politechniki Warszawskiej (2006-2012), członek Senackiej Komisji ds. Nauki (2005-2012), członek Komisji Rady Wydziału EiTI ds. Nauki (2002-2005, 2008-2012), przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowej (2012-2020). Z-ca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (2004-2005, 2008-2016), p.o. kierownika Zakładu Urządzeń Radiotechnicznych (2003-2005). Prodziekan ds. Nauki WEiTI PW (2005-2008). Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Radioelektroniki (1994-2001). Członek Rady Wydziału Elektroniki PW (1993-). Członek Komisji Dziekańskiej ds. Finansowych Wydziału Elektroniki (1991-2002). Sekretarz Komisji Dziekańskiej ds. Finansowych Wydziału Elektroniki (1993-2002), sekretarz Komisji Rady Wydziału Elektroniki ds. Nauki (2002-2019). Kierownik pracowni Komputerowej Techniki Pomiarowej KTP (1994-2019). Kierownik Laboratorium Systemów Pomiarowych (1989-2019). TKKF Politechnika Warszawska - członek Zarządu (1988-2019). Pełnomocnik Dziekana Wydziału Elektroniki ds. Kultury, Sportu i Turystyki (1982-1990). Opiekun koła naukowego IR (1978-1984). Pełnomocnik Dyrektora IR ds. absolwentów (1978-1984). Zmarł dnia 5 września 2019 r.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.2 automatyka, elektronika i elektrotechnika : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?