Switch on EDIT for your profile
.png
Paweł Cichosz, PhD
Assistant Professor
The Institute of Computer Science
Faculty of Electronics and Information Technology
Email:
Phone: +48 22 234 7822
Room no: 24
Consultations: Thursday 8.45-10.10
Communication languages: Polish

Publications

Authored books [5]
Chapters from monography [16]
Borowik Grzegorz, Wawrzyniak Zbigniew M., Cichosz Paweł: Technologia blockchain – elementy innowacyjne i bezpieczeństwo danych, in: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, Tom 2 - Modele prognostyczne, Przestępczość, Wiktymizacja, Profilaktyka / Hołyst Brunon, Malec Norbert, Wawrzyniak Zbigniew M., 2018, ISBN 978-83-01-20469-3, pp. 1072-1104
Cichosz Paweł, Wawrzyniak Zbigniew M., Pytlak Radosław [et al.]: Modele predykcji ryzyka zdarzeń przestępczych na podstawie danych geograficznych, in: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, Tom 2 - Modele prognostyczne, Przestępczość, Wiktymizacja, Profilaktyka / Hołyst Brunon, Malec Norbert, Wawrzyniak Zbigniew M., 2018, ISBN 978-83-01-20469-3, pp. 31-67
Jankowski Stanisław, Szymański Zbigniew, Wawrzyniak Zbigniew M. [et al.]: Selekcja optymalnych modeli sieci neuronowych w prognozowaniu przestępczości z szeregów czasowych, in: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, Tom 2 - Modele prognostyczne, Przestępczość, Wiktymizacja, Profilaktyka / Hołyst Brunon, Malec Norbert, Wawrzyniak Zbigniew M., 2018, ISBN 978-83-01-20469-3, pp. 68-98
Pytlak Radosław, Suski Damian, Wawrzyniak Zbigniew M. [et al.]: Weryfikacja reguł decyzyjnych modeli System Dynamics w prognozowaniu rozwoju przestępczości, in: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, Tom 1 - Metodologia, Analiza, Tendencje rozwojowe / Hołyst Brunon [et al.], vol. 1, 2017, ISBN 978-83-01-19348-5, pp. 47-70
Pytlak Radosław, Suski Damian, Tarnawski Tomasz [et al.]: Zastosowanie optymalizacji dynamicznej do określania reguł decyzyjnych modeli System Dynamics, in: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, Tom 2 - Modele prognostyczne, Przestępczość, Wiktymizacja, Profilaktyka / Hołyst Brunon, Malec Norbert, Wawrzyniak Zbigniew M., 2018, ISBN 978-83-01-20469-3, pp. 167-191
Rydzewski Tomasz, Cichosz Paweł, Wawrzyniak Zbigniew M.: Modele klasyfikacji w predykcji zagrożenia przestępczością w miastach w Polsce i Wielkiej Brytanii, in: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, Tom 2 - Modele prognostyczne, Przestępczość, Wiktymizacja, Profilaktyka / Hołyst Brunon, Malec Norbert, Wawrzyniak Zbigniew M., 2018, ISBN 978-83-01-20469-3, pp. 702-731
Suski Damian, Pytlak Radosław, Tarnawski Piotr [et al.]: Generyczny model rozwoju przestępczości na potrzeby jej prognozowania, in: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, Tom 2 - Modele prognostyczne, Przestępczość, Wiktymizacja, Profilaktyka / Hołyst Brunon, Malec Norbert, Wawrzyniak Zbigniew M., 2018, ISBN 978-83-01-20469-3, pp. 732-766
Tarnawski Tomasz, Wawrzyniak Zbigniew M., Pytlak Radosław [et al.]: Środowisko obliczeniowe do budowy prognoz na podstawie modeli System Dynamics, in: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, Tom 2 - Modele prognostyczne, Przestępczość, Wiktymizacja, Profilaktyka / Hołyst Brunon, Malec Norbert, Wawrzyniak Zbigniew M., 2018, ISBN 978-83-01-20469-3, pp. 192-225
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.