Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba
Profesor zwyczajny
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7497, +48 22 234 7955, +48 22 234 5780
Pokój: 115
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 46
h-index (Cytowania WoS)*: 45Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1981 roku, doktora nauk technicznych w roku 1990, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w 2003 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Specjalność naukowa: inżynieria biomedyczna, elektronika nuklearna. Dziekan WEiTI (2012-). Kierownik Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej (2003-). Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (01-). Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Finansowych (02-), członek Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów (05-), Zastępca Przewodniczącego Zarządu Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego (2008-). Kierownik specjalności: inżynieria biomedyczna (2006-).
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.2 automatyka, elektronika i elektrotechnika : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?