Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. inż. Adam Abramowicz
Profesor nadzwyczajny
Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7710
Pokój: 257
Konsultacje: piątki - 10.15-12.00

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 6
h-index (Cytowania WoS)*: 5Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1982 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1993 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2008 roku. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Układów i Aparatury Mikrofalowej. Obszar działalności naukowo-badawczej: technika mikrofalowa, układy i elementy w.cz. i mikrofalowe, filtry, rezonatory.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.2 automatyka, elektronika i elektrotechnika : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?